Koszyk 0 x

klasy pelletu

Jak klasa pelletu drzewnego wpływa na jakość paliwa?

Spis treści

Pellet drzewny to popularne biopaliwo, które dzieli się na kilka klas. O przydzieleniu do każdej z nich decydują właściwości takie jak wielkość, gęstość, kaloryczność czy wilgotność. Nie bez znaczenia jest również zawartość popiołu. Jakie są rodzaje pelletu drzewnego i który z nich warto wybrać do ogrzania domu albo przestrzeni komercyjnej?

O czym informuje klasa pelletu?

Klasa pelletu grzewczego to podstawowy wyznacznik jego jakości. Certyfikat, który klasyfikuje opałowy granulat w odpowiedniej kategorii, informuje przede wszystkim o kaloryczności pelletu. Wskaźnik ten definiuje efektywność energetyczną, czyli ilość ciepła produkowaną przez jeden kilogram biopaliwa.

Klasyfikacja pelletu informuje również o składzie granulatu. Pellet najwyższej jakości nie zawiera substancji takich jak piach, kora czy inne wzmacniacze. Z tego względu charakteryzuje go niska zawartość popiołu, który jest niekorzystny dla środowiska oraz niektórych instalacji grzewczych.

Podział pelletu na klasy umożliwia także odpowiednie dopasowanie granulatu do różnych systemów ogrzewania. Warto pamiętać, że domowe piece wymagają nieco innego paliwa niż przemysłowe kotły o większej wydajności.

Rodzaje certyfikacji pelletu

W branży, która zajmuje się produkcją pelletu, funkcjonują dwa podstawowe systemy certyfikacji – ENplus oraz DINplus. Klasy tych dwóch programów przyznawane są biopaliwom, które spełniają ogólnoświatowe standardy jakości.

Aby pellet mógł uzyskać certyfikację ENplus lub DINplus musi spełnić szereg wymogów. Kontroli podlega zarówno proces produkcji granulatu, jak i jego pakowanie, przechowywanie czy sprzedaż. Badani są więc nie tylko producenci, ale także dystrybutorzy, handlowcy oraz dostawcy usług.

Tak kompleksowe podejście do oceny biopaliwa sprawia, że certyfikacje ENplus i DINplus stanowią wiarygodne wyznaczniki klasy, a co za tym idzie – jakości pelletu.

Jakie są klasy pelletu ENplus?

W ramach certyfikacji ENplus funkcjonują 3 klasy pelletu. Mowa tu o kategoriach A1, A2 oraz B. Aby ekologiczne paliwo zostało przypisane do jednej z tych kategorii, musi mieć odpowiednią:

  • średnicę (6 lub 8 ± 1 mm);
  • długość (3,15 ≤ długość ≤ 4 mm);
  • gęstość (600 ≤ gęstość ≤ 750 kg/m³)
  • kaloryczność (≥ 16,5%);
  • wilgotność (≤ 10%).

Powyższe wymogi to podstawowe oczekiwania, które obowiązują we wszystkich klasach ENplus. Istnieją jednak kwestie, które pozwalają wyodrębnić pellet A1 od granulatu z oznaczeniem A2 lub B. Czym więc różni się każdy z poziomów tej certyfikacji?

Pellet klasy A1 – parametry

Klasa A1 przyznawana jest surowcom najwyższej jakości. Ten typ pelletu wyróżnia przede wszystkim bardzo niska zawartość popiołów (pozostałości po całkowitym spaleniu). Jest ona mniejsza lub równa 0,7% składu granulatu.

Dzięki temu spalanie pelletu z klasy A1 nie generuje dużej ilości pozostałości, których nagromadzenie dla niewielkich pieców i kotłów w gospodarstwach domowych oznacza konieczność ich częstej utylizacji. Tym samym pellet A1 jest doskonałym wyborem do prywatnego użytku.

pellet klasa A1

Pellet klasy A2 – parametry

Klasę A2 może uzyskać pellet, w którym zawartość popiołów jest nieco większa niż w przypadku granulek z oznaczeniem A1. Granica ilości pyłów wynosi tutaj 1,2% składu.

Przyzwolenie na większą zawartość popiołu sprawia, że pellet klasy A2 nadaje się do stosowania w większych instalacjach. Z tego względu sprawdza się bardziej w przemysłowych spalarniach niż w przydomowych kotłowniach.

Pellet klasy B – parametry

Klasa B to ostatnia ranga pelletu w certyfikacji ENplus. Jest ona najmniej atrakcyjna, ponieważ służy do oznaczania biopaliwa, które zawiera nawet do 2% popiołów.

Wysoka ilość pozostałości po całkowitym spaleniu ma wpływ na wzmożone zanieczyszczenia, a także zatykanie pieców i kotłów. Dlatego im większa jest zawartość popiołów w pellecie, tym częściej trzeba czyścić oraz konserwować instalacje grzewcze.

Pellet drzewny klasy DINplus – najważniejsze właściwości

Warto pamiętać, że oprócz systemu certyfikacji ENplus istnieje jeszcze klasyfikacja DINplus. W tym przypadku funkcjonuje tylko jedna klasa. Producent pelletu może ubiegać się o to wyróżnienie, gdy jego wyrób ma następujące parametry:

  • średnica – 6 lub 8 ± 1 mm;
  • długość – 3,15 ≤ długość ≤ 4 mm;
  • gęstość – 600 ≤ gęstość ≤ 750 kg/m³;
  • kaloryczność – większa lub równa 18%;
  • wilgotność – mniejsza lub równa 10%;

zawartość popiołu – mniejsza lub równa 0,7%

pellet DINplus

W przypadku klasyfikacji DINplus szczególna uwaga przypisywana jest kaloryczności pelletu, czyli jego wartości energetycznej. Dolna granica tego parametru jest tutaj wyższa niż w przypadku certyfikatów ENplus. Oznacza to, że paliwo z oznaczeniem DINplus jest w stanie wyprodukować więcej ciepła przy wykorzystaniu takiej samej ilości materiału opałowego.

Wyróżnikiem pelletu klasy DINplus jest również niska zawartość popiołu. Wynosi ona tyle samo, co w przypadku klasy ENplus A1 (≤ 0,7%). Z tego względu paliwa oznaczone certyfikatem DINplus świetnie sprawdzają się w domowych kotłach i piecach.

X